ขอเรียนเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 39 ปี การถึงแก่อนิจกรรมของศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ วัชโรทัย และร่วมวงเสวนา “เวชศาสตร์วิถีชีวิต เพื่อป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ”

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 3208 881 KB 35