สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กำหนดการจัดอบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัลรุ่นที่ 2

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 0962 734 KB 15